Syntax

Levels


Er zijn in Soundpainting meer dan 1400 tekens. De kunde van de Soundpainter blijkt niet uit de hoeveelheid tekens die hij kent maar uit de zijn bekwaamheid om te componeren met de basistekens.De bekwaamheid van de Spelers in de groep blijkt ook niet uit het aantal tekens die ze kennen, maar uit hun kennis van alle mogelijkheden van de basistekens.

De basistekens vind je in Workbook 1 van Walter Thompson. Zijn vormen de standaardtaal van Soundpainting die iedereen grondig moet beheersen vooraleer ze verder kunnen gaan in de studie van de taal.

Op deze site staan de namen van de tekens van Level 1 aangeduid in het blauw, de tekens van Level 2,3,4 en 5 in het rood.De 'BOX'


Een denkbeeldig vierkant op de grond net voor de Soundpainter. Alle “live- actie” (Wanneer-tekens) vindt plaats in de Box.


De Soundpainter communiceert eerst de Wie, Wat en Hoe en zet dan een stap naar voren om de Wanneer te geven. Met deze stap wordt een duidelijke actie weergegeven en de uitvoerders reageren dan ook meteen.


Box               

Spelers

Soundpainter             

De structuur van Soundpainting


De tekens kunnen van alles aanduiden: Spelers, instrumentengroepen, aleatorische concepten, stijlen, plaatsen op het podium, voorwerpen, kostuums, tempo, toonhoogte, toonladders, ritmes, etc.


Onderverdeling van de tekens


De tekens binnen Soundpainting kunnen onderverdeeld worden in twee algemene categorieën:


1. Scheppende (Sculpting) tekens:

De scheppende tekens duiden aan Wat er precies moet worden uitgevoerd en Hoe het moet worden uitgevoerd.


2. Functionele (Functional) tekens:

All wat niet inhoudelijk is. 


De functionele tekens duiden dan weer aan Wie het gaat uitvoeren en Wanneer de uitvoering start. Ook alle tekens die lijken op voorzetsels vallen ook in deze categorie.


De Wie-, Wat-, Hoe- en Wanneer-tekens vormen de ‘syntaxis’ van Soundpainting.

Zinsontleding


De tekens worden altijd in zinnen gegeven. De Speler krijgt dus altijd meer dan één teken.


De volgorde van de gebaren is erg belangrijk voor de duidelijkheid en de betekenis van de verschillende tekens. Elke zin geeft eerst aan Wie er gaat uitvoeren, gevolgd door het Wat-teken dat aangeeft wat er precies moet uitgevoerd worden. Daarna heeft de Soundpainter de keuze om al dan niet met een Hoe-teken aan te geven en ten slotte volgt steeds het Wanneer-teken waaruit duidelijk wordt wanneer de uitvoering start.


Als we in de taal van Soundpainting een zin maken dan ziet de structuur er dus als volgt uit:


Wie - Wat - (Hoe) - Wanneer


Bijvoorbeeld
:

Hele groep (Wie), speelt een Lange Toon (Wat), Pianissimo (Hoe), Speel! (Wanneer).


De Soundpainter kan er voor kiezen om het Hoe-teken weg te laten. In dat geval zijn de Spelers vrij om te kiezen met welke dynamiek of welk gevoel ze het gevraagde uitvoeren.

Verdere onderverdeling van de tekens


De onderverdeling van de tekens is meestal duidelijk, maar er zijn soms grijze zones.

Soundpainting is zoals een gesproken taal: ontstaan vanuit de praktijk. De theorie kwam pas later. Je kunt tekens bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Dit is er nog een.


De tekens (gestures) worden verder onderverdeeld in zes categorieën.


1. Identifiers: zijn functionele tekens en duiden personen of secties van een stuk aan (Voorbeeld: Whole Group, Measure,…)


2. Content is materiaal dat gespeeld moet worden (Voorbeeld Minimalism, Pointillism)


3. Modifiers veranderen de Content (Voorbeeld Volume Fader, Feel,…)


4. Go-gestures: tekens die aangeven wanneer iets moet gespeeld worden.


5. Modes: Content waar een Go-gesture in zit.


6. Palettes: voorgecomponeerde of ingestudeerde Content.