Functionele tekens


Continue


Doe verder met wat je nu doet.


Dit teken wordt ook vaak met één hand gegeven (Bijv. in Scanning of Point To Point).. Bij de ‘Freezes’ worden de handen boven elkaar gehouden om de Freeze niet te

onderbreken.

Soms is het helemaal niet nodig om dit teken te gebruiken, maar is het wel aangeraden om het te doen als je denkt dat de Spelers zouden kunnen twijfelen.Teken: de Soundpainter beweegt de handen een paar keer in een cirkel rond elkaar.

Teken: je vlakke hand gaat een paar keer horizontaal over en weer.

This

.

Verwijst naar wat nu aan het gebeuren is, identificeert wat nu gespeeld wordt. In het volgende teken geeft de Soundpainter dan aan wat er met het materiaal moet gebeuren.


Voorbeeld:

This Memory 1: stop wat je nu speelt in Memory 1


This With Swing feel - Play. Dan wordt hetzelfde materiaal verder gespeeld met in swing stijl.

Pile


Pile wordt gebruikt om twee Contents in verschillende disciplines tegelijk te laten uitvoeren door een speler.

Bijvoorbeeld: Minimalism With Voice Pile Scanning With Movement.


Teken: start met ge gestrekte gesloten hand min of meer verticaal en doe alsof je hem ergens onder schuift.Layer


Met Layer plaatst je een nieuwe Content bovenop een bestaande. De nieuwe Content verbergt even de andere, als een laag verf die bovenop een andere wordt geplaatst (vergelijk met Pile: bij Pile worden twee Contents tegelijk uitgevoerd, bijl Layer alleen de Content uit de bovenste "laag").Dit teken wordt meestal gebruikt om Modes bovenop gespeelde Content te plaatsen.

Voorbeeld:

Whole Group Long Tone Play. Layer Scanning.

In dit geval zal de Speler een lange noot spelen tenzij de arm van de Soundpainter hem aanwijst in Scanning. Dan voert hij de Content uit die Scanning vraagt. Is de arm gepasseerd, dan keert de Speler weer terug naar de lange noot die hij daarvoor speelde.

Hetzelfde kan dus gedaan worden met Point To Point, Ladder, Shapeline, etc…).


Er is een regel in Scanning die stelt dat wanneer een Mode geplaatst wordt bovenop bestaande Content, dat moet gedaan worden met Layer.Zonder Layer anders ontstaat bij de Speler vaak verwarring over wat hij moet doen met wat hij eerder speelde.


Noot: Hit is altijd in "Layer" en kun je beschouwen als "onregelmatige werkwoord":. Na een Hit of een Freeze keer je altijd weer terug naar wat je eerder speelde.


Teken: de Soundpainter plaatst de voorarmen voor de borst met gebalde vuisten evenwijdig boven elkaar

With


With is een “Modifier”: het verandert het gevraagde materiaal. With verbindt twee “Wat’s” en maakt van de tweede Wat een Hoe.


Voorbeeld: Scanning With Minimalism: dan mag de speler enkel Minimalism spelen wanneer de arm passeert. Let wel: aangezien de Speler in Scanning zit, gelden de parameters van Scanning. Met andere woorden: hij MOET het materiaal langzaam ontwikkelen.


With is een van de rijkste tekens in Soundpainting: het maakt het mogelijk om zeer veel tekens te combineren met elkaar. Alleen al met de basistekens uit werkboek 1 zijn er meer dan 200 mogelijkheden.

.

Noot bij Improvise With (bijv. Pointillism) moet het grootste deel van wat de Speler speelt uit het gevraagde materiaal (hier Pointillism) bestaan, maar mag er ook ander materiaal aan toegevoegd worden, omdat het eigen is aan Improvise dat de Speler alle vrijheid krijgt.


Teken: de Soundpainter kruist de gestrekte handen ter hoogte van de borst.

Go On To

.

Hiermee kun je vragen om twee Contents na elkaar te spelen zonder dat er een Wanneer-teken van de Soundpainter wordt gegeven.


Voorbeeld. De groep speelt een Long Tone. De Soundpainter geeft de volgende zin: Pointillism Go On To Minimalism. Play. De groep begint Pointillisme te spelen en gaat na een tijd over in Minimalism. De tijd dat het eerste teken wordt gespeeld wordt ofwel vooraf vastgelegd, wordt overgelaten aan de Speler of door de Soundpainter aangegeven met de Duration Fader.

Veel gebruikt is: Hit Go On To Long Tone. De Soundpainter initieert een Hit en de Spelers spelen direct daarna de Long Tone


Teken: je maakt met de gesloten hand een boog opzij, weg van je lichaam.